huay คาสิโน คาสิโน หวยออนไลน์ หวย ขายดู

MULTIDIMENSIONAL WORLD สารคดี เจาะลึกอียิปต์ ตอน ผู้ปกครอง

24
Share
Copy the link

อียิปต์โบราณมีอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าและมีความมั่งคั่งรุ่งเรือง ชนชั้นผู้ปกครองในยุคนั้นใช้ชีวิตอย่างหรูหราไม่ต่างจากเศรษฐีและผู้มีชื่อเสียงในสังคมของยุคปัจจุบัน …