huay คาสิโน คาสิโน หวยออนไลน์ หวย ขายดู

สารคดีเกาหลีเหนือ คิม อิล-ซ็อง ( ผู้นำคนแรก เกาหลีเหนือ )

19
Share
Copy the link

คิม-อิล-ซ็อง เป็นผู้นำคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ.